Thứ năm, 2/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 554

Thư mời: Họp triển khai Hội đồng kiểm tra định kì lớp 5 cuối năm cấp Tiểu học - Năm học 2018-2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS.

THƯ MỜI 

V/v HỌP TRIỂN KHAI THỐNG NHẤT 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 5 CUỐI NĂM 

CẤP TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2018-2019

 

Tác giả: Bùi Kim Thành

Tin cùng chuyên mục

87