Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
   Địa chỉ: Số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
   Số điện thoại tiếp công dân: (84) 028.39 490 832

   Hộp thư điện tử: giaoduc.tanbinh@tphcm.gov.vnCông ty cổ phần phần mềm Quảng Ích