Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 23/11/2021, 7:39
Lượt đọc: 186

Thư mời dự họp về rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm theo pháp luật hiện hành và định mức biên chế được giao theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164