Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 12/4/2022, 11:7
Lượt đọc: 208

V/v đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn Quận Tân Bình.

Các đơn vị giáo dục báo cáo đấu thầu năm theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư. Sở không yêu cầu báo cáo quý, chỉ làm báo cáo năm. Các đơn vị quan tâm thực hiện đúng quy định.

Các đơn vị giáo dục báo cáo đấu thầu năm theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư. Sở không yêu cầu báo cáo quý, chỉ làm báo cáo năm. Các đơn vị quan tâm thực hiện đúng quy định. 
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
Nguồn tin: Phòng TCKH

Tin cùng chuyên mục

86