Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 30/11/2021, 17:27
Lượt đọc: 353

Về việc thực hiện rà soát, tổng hợp, lập danh sách nâng bậc lương niên hạn đối với công chức, viên chức năm 2022.

Đơn vị thực hiện nhập danh sách trực tuyến tại đường dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UGtMrDSi8cyB53_c5tUMfaPS3JW22jvbma-r3xtNGU/edit?usp=sharing Lưu ý: Đơn vị nhập danh sách đề xuất nâng bậc lương niên hạn theo từng tháng.

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

86