Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 26/4/2022, 15:28
Lượt đọc: 223

Về việc thu thập, cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh lần 2.

Các đơn vị thực hiện theo van bản 1255 ngày 25/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

            Triển khai đến cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ các báo cáo trên Hệ thống CSDL HCM tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn và gửi lên cấp trên gồm: Báo cáo EMIS kỳ đầu năm học 2021-2022, Báo cáo EQMS (đối với cấp tiểu học), Báo cáo đề án ngoại ngữ, Báo cáo cơ sở vật chất (mỗi 1 phòng học hoặc phòng khác chỉ kê khai vào một cấp học duy nhất), Báo cáo sức khỏe học sinh. Các cơ sở giáo dục thực hiện gửi cấp trên trực tiếp trên hệ thống, đồng thời trích xuất và gửi biểu báo cáo đã được tích hợp sẵn trên hệ thống, có ký tên, đóng dấu nhằm đảm bảo tính pháp lý của số liệu. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm lưu trữ các bản báo cáo của các cơ sở giáo dục trực thuộc đầy đủ, khoa học để tiện tra cứu.

            Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, rà soát, chốt dữ liệu và hoàn thành các báo cáo nêu trên, gửi lên cấp trên trước ngày 29/04/2022, để Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt báo cáo.

             Quản trị tài khoản của Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ các báo cáo trên Hệ thống CSDL HCM, đồng thời là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị và tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.  
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Tin cùng chuyên mục

86