Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 11/5/2020
Lượt đọc: 163

Về Đề cương tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thực hiện việc tuyên truyền, đưa vào bảng tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
File đính kèm:
File thứ 1: de_cuong_tuyen_tryen_luat_trach_nhiem_boi_thuong_cua_nha_nuoc_11520208.pdf
Nội dung:

164