Thứ ba, 5/10/2021, 9:38
Lượt đọc: 369

V/v tập huấn, bồi dưỡng các môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên (Đợt 2 năm 2021)

Đơn vị truy cập đường dẫn thttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1ipDrYYI7LU0tf0BgD1SOItqlds49FGeWmo5V6dQnWLA/edit?usp=sharing và nhập danh sách tham dự trực tuyến. Trân trọng thông báo!

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

164