Thứ ba, 12/10/2021, 16:45
Lượt đọc: 886

Về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non lần 2 năm 2021

Các đơn vị thực hiện nhập danh sách trực tuyến tại đường dẫn https://docs.google.com/spreadsheets/d/17lQIqWtLQcddnCVnzYRqTcwJ0i8X29oVmu1GLr3RSWs/edit?usp=sharing. Trân trọng thông báo!

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

164