Thứ ba, 10/8/2021, 10:41
Lượt đọc: 998

Thông báo thời gian và phương thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị đối với cán bộ quản lý, viên chức cốt cán hè năm 2021

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

163