Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ hai, 3/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 728

Thông tư số 02/2017/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-BNV về mức lương cơ sở mới

     Ngày 12/5/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/07/2017./.

Tin cùng chuyên mục

86