Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 17/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 514

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Trân trọng!

Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn

Tin cùng chuyên mục

86