Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 23/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 350

Thông báo kết quả kiểm tra dữ liệu Hồ sơ cán bộ, công chức tháng 1-2018

Các đơn vị chưa cập nhập phải hoàn thành các dữ liệu còn thiếu vào phần mềm trước ngày 09/02/2018. Mọi thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Khánh, Chuyên viên Phòng Nội vụ, Phone: 0962401877

Tác giả: Nguyễn Thanh Tần

Tin cùng chuyên mục

86