Thứ ba, 18/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 5653

Thủ Tục Hành Chính

                                    DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1 Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
2 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
3 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
4 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
5 Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
6 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
7 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
8 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
9 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
10 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
11 Thủ tục giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường Tiểu học)
12 Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục
13 Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
14 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
15 Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
16 Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân , tổ chức thành lập trường)
17 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
18 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
19 Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
20 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
21 Thủ tục xác nhận dăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
22 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng
23 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
24 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
25 Thủ tục cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
26 Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
27 Công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia
28 Cấp chứng nhận trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
29 Cấp chứng nhận trường Tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
30 Cấp chứng nhận trường Trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Lĩnh vực Văn bằng - Chứng chỉ
31 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
32 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Tin cùng chuyên mục

163