Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ hai, 4/4/2022, 13:41
Lượt đọc: 310

Về việc tham dự Hội nghị tập huấn, triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.

Dành cho khối THCS (công lập và ngoài công lập) và GDNN-GDTX

Tác giả: Nguyễn Thanh Tần

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87