Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ năm, 25/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 547

V/v thống kê lập danh sách học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Học kỳ II Năm học 2019-2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Tác giả: Mai MInh Nghĩa
Nguồn tin: Phổ cập giáo dục

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164