Thứ sáu, 24/9/2021, 14:2
Lượt đọc: 186

Về việc rà soát đăng ký nhu cầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đã thực hiện tổng hợp nhu cầu căn cứ báo cáo của các đơn vị về nhu cầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Các đơn vị căn cứ biểu tổng hợp rà soát, kiểm tra số liệu nhu cầu của đơn vị mình. Khi thực hiện rà soát, kiểm tra số liệu đăng ký nhu cầu, Đơn vị lưu ý một số điều sau:

  1. Căn cứ thực trạng thừa, thiếu giáo viên, thống kê và đăng ký nhu cầu vị trí việc làm giáo viên có trình độ đào tạo đại học từ cấp học mầm non đến cấp trung học cơ sở (theo biểu tổng hợp theo bậc học). Lưu ý: Thời gian đào tạo trình độ đại học là 04 năm, do vậy, địa phương sẽ đăng ký nhu cầu đào tạo giáo viên cho Sở Giáo dục và Đào tạo cho năm 2025.

  Nội dung báo cáo nhu cầu đăng ký nhu cầu giáo viên không thuộc các trường hợp nâng chuẩn trình độ theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP, không thuộc nhu cầu bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 các lớp tích hợp đối với bậc THCS và bậc Tiểu học ( Lịch sử - địa lý, Khoa học tự nhiên, tin học – công nghệ)

  2. Đơn vị thực hiện rà soát, kiểm tra số liệu đăng ký của đơn vị mình chậm nhất trước 15g00 ngày 25 tháng 9 năm 2021 để kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân quận. Nếu đơn vị có bổ sung, điều chỉnh vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bà Hoàng Nguyễn Thảo Nghi và khẩn trương gửi lại văn bản báo báo kèm phụ lục 1.

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

163