Thứ sáu, 22/10/2021, 14:58
Lượt đọc: 247

Về việc lập danh sách học sinh năm học 2021-2022.

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Công lập – Ngoài công lập Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; - Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng; - Giám đốc Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên; - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền; - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh; - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình; - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Ngoài công lập.

Tác giả: Mai Minh Nghĩa
Nguồn tin: Phổ cập giáo dục

Tin cùng chuyên mục

87