Thứ hai, 11/10/2021, 8:5
Lượt đọc: 330

Về hướng dẫn công tác thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021-2022

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị lưu ý về tiến độ đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 hạn chót ngày 15/10/2021

Tác giả: Nguyễn Hữu Nghị

Tin cùng chuyên mục

87