Thứ ba, 5/10/2021, 10:59
Lượt đọc: 320

KHẨN! V/v đề nghị báo cáo giải trình sự chênh lệch giữa chỉ tiêu biên chế 2021 được giao với biên chế hiện có và nhu cầu tuyển dụng.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị MN, TiH, THCS trên địa bàn quận Tân Bình.
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn

Tin cùng chuyên mục

87