Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ năm, 12/5/2022, 9:21
Lượt đọc: 187

Đổi mới hình thức sinh hoạt các mẫu chuyện về Bác trong sinh hoạt chi bộ

Căn cứ kế hoạch số 68 KH/QU ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận Tân Bình về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo đổi mới hình thức kể chuyện Bác Hồ bằng những video clip của Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể những mẫu chuyện về Bác và đúc kết những tư tưởng của Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua đó, Đảng viên chi bộ tích cực tham gia ý kiến, rút ra bài học cho bản thân nhằm đẩy mạnh tiếp túc học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh.

Tác giả: Không gian hồ chi minh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87