Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ hai, 26/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 428

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Thông tư áp dụng đối với giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường, lớp dành cho người khuyết tật (gọi chung là các trường phổ thông).

    Trước đây, điểm a khoản 3 điều 5 Thông tư 28 quy định: "Thời gian nghỉ hè của GV thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)". Nay, Thông tư 15 sửa đổi nội dung trên như sau: "Thời gian nghỉ hè hằng năm của GV là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)". Như vậy, quy định mới làm rõ thêm rằng khoảng thời gian 2 tháng này đã bao gồm thời gian nghỉ phép hằng năm, nhằm phù hợp với quy định tại Bộ Luật Lao động 2012, đồng thời bảo đảm chính sách đặc thù đối với GV.

    Cụ thể, về chế độ làm việc đối với giáo viên có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

    1. Thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên được tính luôn vào thời gian 02 tháng nghỉ hè

    2. Định mức về tiết dạy đối với hiệu phó, hiệu trưởng thay đổi

 • Hiệu trưởng: 2 tiết/tuần x số tuần giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
 • Hiệu phó: 4 tiết/tuần x số tuần giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
 • Hiệu trưởng, hiệu phó trường THPT, trường dự bị đại học không được quy đổi chế độ giảm định mức các tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho quy định về định mức tiết dạy.

    3. Bổ sung quy định về việc giảm tiết dạy đối với một số giáo viên

 • Giáo viên chủ nhiệm ở trường dự bị đại học được giảm 03 tiết/tuần.
 • Tổ phó chuyên môn được giảm 01 tiết/tuần.
 • Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng, được giảm 03 tiết/tuần.
 • Giáo viên kiêm bí thư Đảng bộ, bí thư Chi bộ trường hạn I được giảm 4 tiết/tuần, các trường khác được giảm 03 tiết/tuần.
 • Giáo viên nữ trường dự bị đại học có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống được giảm 3 tiết/tuần.

    4. Những thay đổi về việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy

 • Giáo viên được huy động làm công tác thanh tra, thời gian làm việc quy đổi tính theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.
 • Giáo viên tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thì 1 tiết hướng dẫn nghiệp vụ được tính là 1.5 tiết định mức.
 • Đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo và báo cáo ngoại khóa thì mỗi tiết báo cáo được tính bằng 1.5 tiết định mức.

    Như vậy, Thông tư 15 đã làm rõ một số vấn đề so với Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT như:

 • Làm rõ thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng đã bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, bảo đảm chính sách đặc thù đối với GV.
 • Quy định theo năm định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Thông tư 28 trước đây quy định theo tuần).
 • Làm rõ những thay đổi về việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy và việc giảm tiết dạy đối với một số giáo viên.

    Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017.

Tin cùng chuyên mục

86