Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 16/1/2017
Lượt đọc: 20

Luật Kế toán năm 2015, có hiệu lực từ 01/01/2017

Số/Ký hiệu: 88/2015/QH13
Ngày ban hành: 20/11/2015
Ngày có hiệu lực: 1/1/2017
Người ký: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Luật Kế toán năm 2015, có hiệu lực từ 01/01/2017
File đính kèm:
Nội dung:

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Luật Kế toán năm 2015, có hiệu lực từ 01/01/2017:

 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx

Tin cùng chuyên mục

164