Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ hai, 24/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 851

Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

       Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS

  Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87