Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ năm, 12/5/2022, 8:38
Lượt đọc: 179

Chi bộ Phòng GDĐT tham gia hành trình về nguồn khu di tích lịch sử địa đạo củ chi

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 111 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022), sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc học tập và làm theo, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện tốt phong cách, tác phong trong thi hành công vụ, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu dương các gương tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022. Đảng ủy cơ quan chính quyền quận Tân Bình xây dựng kế hoạch tổ chức về nguồn tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.
Trong hành trình về nguồn cán bộ, đảng viên Đảng ủy cơ quan chính quyền quận Tân Bình đã đến tham quan và dâng hương tưởng niệm tại Đền Bến Dược, tham quan khu địa đạo… Đây là khu căn cứ cách mạng nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Tại đây, đoàn đã được hiểu về lịch sử hào hùng của cha anh trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc.
Cũng tại chuyến về nguồn, Đảng ủy cơ quan chính quyền quận Tân Bình đã tổ chức biểu dương các gương tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2021 - 19/5/2022).
Thông qua các hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, thể hiện lòng biết ơn, tôn kính và tri ân sâu sắc của cán bộ, đảng viên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, ghi nhớ công lao của các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước.

  Sau đây là một số hình ảnh:

Tác giả: Không gian hồ chi minh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87