Thứ ba, 26/10/2021, 16:15
Lượt đọc: 117

V/v Bồi dưỡng Chuyên môn “Bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDMN theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non” (trực tuyến)

Tác giả: Thân Thị Minh

Tin cùng chuyên mục

87