Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình
Thứ ba, 18/1/2022, 10:21
Lượt đọc: 390

Về việc rà soát, kiểm tra danh sách đăng ký lớp Trung cấp Chính trị hành chính năm 2022.

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87