Thứ bảy, 11/9/2021, 13:56
Lượt đọc: 695

Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Các Đơn vị thực hiện truy cập vào đường dẫn thực hiện nhập số liệu trực tuyến tại: https://forms.gle/q6ckqb42uBJc6XAr8. Trân thành thông báo!

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thảo Nghi

Tin cùng chuyên mục

87